Alla inlägg av fiberforeningen

Hur aktiveras fibern när WAN-lampan lyser?

Just nu får vi många frågor om hur fibern aktiveras när WAN-lampan börjat lysa. Här kommer en kort beskrivning:
1. När WAN-lampan lyser på fiberdosan är fibern ett steg ifrån att vara driftsatt och klar.
2. Koppla in en dator direkt i fiberdosans nätverkssladd och starta webbläsaren. Då ska du komma till en installationsportal.
3. I nedre högra hörnet finns information om din unika uppkoppling (inringat med rött på bilden). Kopiera informationen och skicka till kundservice på IP-Only ange även din adress. Kundservice nås på kundservice@ip-only.se eller via telefon 0200-430000.
4. Kundservice hjälper till med det sista steget och därefter får ni välja leverantör och den typ av tjänst ni önskar.

installationsportal

Delar av nätet är igång!

Vi går mot ljusare tider! Dagen före självaste julafton började IP Only/Eltel att tända delar av fibernätet i Norra Möckleby socken! Vad vi vet är det ett antal fastigheter i Norra Möckleby, Bläsinge och Dörby malm som nu är anslutna. När fibern är igång tänds en lampa som benämns WAN (Wide Area Network) på fiberdosan.
Hushållen kommer att tändas upp successivt och än återstår en del arbete. Glöm inte att ha elen ansluten till din fiberdosa.

fiberdosa

Fiberarbetet går framåt

På kvällen den 27:e nov 2014 hade vi vårt första trevande startmöte. Ca tio vilsna fibersjälar som inte riktigt visste vad vi hade framför oss..

I dag, tre år senare har vi kommit betydligt längre! Eltel som ansvarar för projektet meddelade förra veckan att i stort sett all grävning av huvudledningarna kommer vara klara inom två veckor. Grävning inne på tomterna kommer dock pågå löpande ett tag till. Därefter kommer fibern att blåsas på plats i dom nergrävda rören samt anslutas i dom monterade fiberdosorna på fastigheterna.

Deras mål är att om allt går som det ska, kunna börja tända fibern i Norra Möckleby innan årsskiftet och vartefter det blir klart även fortsätta etappvis med resterande byar.
Tidsplan på det sistnämnda är dock i nuläget oklar men sker rullande.

Projektering och arbete med markupplåtelseavtal

Just nu jobbar fiberföreningen med markupplåtelseavtalen och varje vecka rapporteras klara avtal in till IP-Only. Uppstår frågor kring dragning så diskuteras dessa med vår kontaktperson på Eltel. Det är ett stort arbete då det är många markägare som fibern ska passera på sin väg till alla byarna i vår socken. Förra veckan fick vi in över 40 markupplåtelseavtal!

IP-Only är det enda företag som har varit intresserade av att förse samtliga byar och hushåll i Norra Möckleby socken med fiber och det under förutsättning av att det görs i samarbete med vår fiberförening. Alternativet hade varit att söka landsbygdsstöd, hade det beviljats hade föreningen fått göra allt arbete själv, exempelvis redovisningar, upphandlingar samt ta ett stort ekonomiskt ansvar.

Ny entreprenör

IP-Only har upphandlat en ny entreprenör som ska gräva fiber i vårt område – Eltel. Mer om Eltel kan du läsa här http://www.eltelnetworks.com/sv/svenska

Ganska nyligen togs det fram en branschstandard ”Robust fiber” för hur ett fibernät bör förläggas. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

Eltel är certifierat enligt Robust fiber http://robustfiber.se/certifiering/