Alla inlägg av fiberforeningen

Projektering och arbete med markupplåtelseavtal

Just nu jobbar fiberföreningen med markupplåtelseavtalen och varje vecka rapporteras klara avtal in till IP-Only. Uppstår frågor kring dragning så diskuteras dessa med vår kontaktperson på Eltel. Det är ett stort arbete då det är många markägare som fibern ska passera på sin väg till alla byarna i vår socken. Förra veckan fick vi in över 40 markupplåtelseavtal!

IP-Only är det enda företag som har varit intresserade av att förse samtliga byar och hushåll i Norra Möckleby socken med fiber och det under förutsättning av att det görs i samarbete med vår fiberförening. Alternativet hade varit att söka landsbygdsstöd, hade det beviljats hade föreningen fått göra allt arbete själv, exempelvis redovisningar, upphandlingar samt ta ett stort ekonomiskt ansvar.

Ny entreprenör

IP-Only har upphandlat en ny entreprenör som ska gräva fiber i vårt område – Eltel. Mer om Eltel kan du läsa här http://www.eltelnetworks.com/sv/svenska

Ganska nyligen togs det fram en branschstandard ”Robust fiber” för hur ett fibernät bör förläggas. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

Eltel är certifierat enligt Robust fiber http://robustfiber.se/certifiering/

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte för er som är markägare men även till alla som har frågor om fiber.

Plats: Rungården i Runsten
Datum: Tisdag 14 mars klockan 19.00

Medverkande från IP-Only
Emil Liljedahl, Bynet
Sven-Arne Thorstensson
Ulf Löwenhielm

Ta chansen att ställa frågor!

Lite lägesinfo!

BRS Networks
Fiberentreprenören som IP-Only har anlitat för arbetet med fiber i vårt område heter BRS Networks. Den 29 november höll BRS Networks och byNet (en del av IP-Only) ett arbetsmöte om fiberdragning, markavtal och annat som arbetsgrupperna nu jobbar med. Läs mer om BRS Networks på: www.brsnetworks.se

Vi har passerat 600 beställningar!
Tack alla som är med oss på tåget! Vi i föreningen fortsätter att arbeta ideellt, precis som våra vänner i Runsten och Långlöt. Vår drivkraft är att alla i Norra Möckleby ska få samma möjlighet att få fiber. Inga vita fläckar i vår socken!

”En utbyggd IT-infrastruktur påverkar samhället i många positiva dimensioner – utöver ekonomisk tillväxt. Vi ser bland annat effekter på sysselsättningen med nya typer av jobb, ett ökat samhällsengagemang, minskad pendling och ett ökat valdeltagande.”

Den slutsatsen drar Chalmersforskarna Sven Lindmark och Erik Bohlin, som har fördjupat sig i frågan om bredbandsutbyggnad på uppdrag av Trafikutskottet. Rapporten kom i november 2016. Mer information finns på chalmers.se

Vi önskar er alla god jul & gott nytt år!