Projektering och arbete med markupplåtelseavtal

Just nu jobbar fiberföreningen med markupplåtelseavtalen och varje vecka rapporteras klara avtal in till IP-Only. Uppstår frågor kring dragning så diskuteras dessa med vår kontaktperson på Eltel. Det är ett stort arbete då det är många markägare som fibern ska passera på sin väg till alla byarna i vår socken. Förra veckan fick vi in över 40 markupplåtelseavtal!

IP-Only är det enda företag som har varit intresserade av att förse samtliga byar och hushåll i Norra Möckleby socken med fiber och det under förutsättning av att det görs i samarbete med vår fiberförening. Alternativet hade varit att söka landsbygdsstöd, hade det beviljats hade föreningen fått göra allt arbete själv, exempelvis redovisningar, upphandlingar samt ta ett stort ekonomiskt ansvar.

Ny entreprenör

IP-Only har upphandlat en ny entreprenör som ska gräva fiber i vårt område – Eltel. Mer om Eltel kan du läsa här http://www.eltelnetworks.com/sv/svenska

Ganska nyligen togs det fram en branschstandard ”Robust fiber” för hur ett fibernät bör förläggas. Ett enhetligt sätt att bygga infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

Eltel är certifierat enligt Robust fiber http://robustfiber.se/certifiering/