Lite lägesinfo!

BRS Networks
Fiberentreprenören som IP-Only har anlitat för arbetet med fiber i vårt område heter BRS Networks. Den 29 november höll BRS Networks och byNet (en del av IP-Only) ett arbetsmöte om fiberdragning, markavtal och annat som arbetsgrupperna nu jobbar med. Läs mer om BRS Networks på: www.brsnetworks.se

Vi har passerat 600 beställningar!
Tack alla som är med oss på tåget! Vi i föreningen fortsätter att arbeta ideellt, precis som våra vänner i Runsten och Långlöt. Vår drivkraft är att alla i Norra Möckleby ska få samma möjlighet att få fiber. Inga vita fläckar i vår socken!

”En utbyggd IT-infrastruktur påverkar samhället i många positiva dimensioner – utöver ekonomisk tillväxt. Vi ser bland annat effekter på sysselsättningen med nya typer av jobb, ett ökat samhällsengagemang, minskad pendling och ett ökat valdeltagande.”

Den slutsatsen drar Chalmersforskarna Sven Lindmark och Erik Bohlin, som har fördjupat sig i frågan om bredbandsutbyggnad på uppdrag av Trafikutskottet. Rapporten kom i november 2016. Mer information finns på chalmers.se

Vi önskar er alla god jul & gott nytt år!