Ge hela socknen samma möjlighet!

Flera av er har fått ett erbjudande om fiberuppkoppling från ett företag som heter Zitius.

Zitius gick ut med sitt erbjudande utan att kontakta oss i föreningen trots att vi tidigare haft möte med dem. Under mötet var Zitius endast intresserade av att vara kommunikationsoperatör om vi själva la ett fibernät. De var alltså vid vårt möte INTE intresserade av att själva lägga nätet.

Under dagen har vi sökt kontakt med Zitius. Deras utskick har gått ut till över 1000 hushåll i Mörbylånga kommun. De sonderar intresset och kommer eventuellt att gräva fiber till de ”kluster” där intresset blir tillräckligt stort, någonstans mellan 60 och 80% beroende på hur byarna ligger. Det vill säga att väljer man den vägen så kommer sannolikt inte alla i Norra Möckleby socken att erbjudas samma möjlighet till fiberanslutning.

I över ett år har föreningen arbetat med att väcka intresse för fiber. Nu har vi kommit en ganska lång bit på vägen. Tillgången till den nya tekniken är avgörande för hela socknens framtid.

Under resans gång har vi haft flera kontakter med Telia, Peab, länsstyrelse, kommun, Zitius och IP-Only. IP-Only är det enda företag som erbjuder alla i socknen samma möjlighet till fiberbredband och inte lämnat några ”vita fläckar” på kartan. Därför har vi valt att samarbeta med dem. Flera fibergrupper på Öland, från norr till söder, har gjort samma val av samma anledning. IP-Only rekommenderas av Villaägarna och de erbjuder också det billigaste alternativet.

Många har redan anmält sig till IP-Only och vi hoppas att vi blir fler och fler!

Hoppas vi ses på måndagens möte kl 19 i bygdegården.

Erbjudande om fiber

I dagarna går det ut ett erbjudande om fiber till byarna i Norra Möckleby socken och vi uppmanar samtliga åretruntboende och deltidsboende att anmäla sig! Norra Möckleby fiberförening fortsätter att vara verksam och stötta IP-Only, deras arbete ligger helt i linje med föreningens syfte, att samtliga byar i socknen ska erbjudas fiberbredband!

Har du inte fått erbjudandet i brevlådan eller går det inte att anmäla dig via webben? Skicka ett mail till fiber@norramockleby.se så hjälper vi dig.

image

Samarbete med IP-Only

Fiberföreningens styrelse har beslutat att samarbeta med IP-Only som inom kort kommer att gå ut med ett erbjudande till samtliga hushåll i Norra Möckleby socken. Erbjudandet gäller anslutning till fiberbredband för 19 900 kronor om vi tillsammans med socknarna Runsten och Långlöt når en anslutningsgrad på cirka 65 %. Fiberföreningens styrelse uppmanar alla sockenbor att beställa fiber från IP-Only

Ni som redan har gjort en intresseanmälan till oss bör så snart som möjligt göra en anmälan till IP-Only: http://oland.ip-only.se/bestall

Föreningen genomförde under våren en förprojektering som visar att kostnaden för ett eget projekt skulle hamna på cirka 37 000 kronor per anslutning med vårt nuvarande antal intresseanmälningar (utan landsbygdsstöd). Priset i kombination med en stor osäkerhet att erhålla landsbygdsstödet gjorde att föreningen började se över andra alternativ för att snabbare nå vårt syfte, att erbjuda samtliga byar i Norra Möckleby socken fiberbredband. Ni kommer att få mer information i brevlådan under de kommande dagarna. Norra Möckleby fiberförening fortsätter att vara verksam och stötta IP-Onlys arbete.