Föreningen får stöd av Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun har beviljat fiberföreningen medel för att göra en förprojektering.

En förprojektering är en förstudie och det innebär att vi kan få fram en uppskattning av kostnader och arbete för att få fiberbredband till byarna i Norra Möckleby socken.

Förstudien kommer att genomföras under början av nästa år med hjälp av extern expertis.

De inkomna intresseanmälningarna kommer att ligga till grund för förprojekteringen. Det går fortfarande bra att göra en intresseanmälan via: fiber.norramockleby.se/anmalan

Tack kommunen!

hopp