Fiberföreningen i Ölandsbladet

”Vill man ha något gjort får man göra det själv. I Norra Möckleby var några bybor intresserade av fiber. De startade förening och har fått med sig nästan halva socknen – hittills.”

Så inleds ett reportage om vår fiberföreningen i Ölandsbladet (torsdag 11 februari, 2016).

fiberskyltolandsbladet
”Med gemensamma krafter jobbar byborna för att göra verklighet av drömmen om fiber. Målet är att hushållen ska vara uppkopplade 2018. Fr.v. Cilla Riesle Olsson, Ann Blom, Stellan Johnsson och Anders Johansson.” Foto: Malin Edeborg, Ölandsbladet.

Länk till artikeln: http://www.olandsbladet.se/oland/bybor-kopplar-upp-resten-av-socknen/

(Länken är endast öppen för besökare som är inloggade på Ölandsbladet).

Föreningen får stöd av Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun har beviljat fiberföreningen medel för att göra en förprojektering.

En förprojektering är en förstudie och det innebär att vi kan få fram en uppskattning av kostnader och arbete för att få fiberbredband till byarna i Norra Möckleby socken.

Förstudien kommer att genomföras under början av nästa år med hjälp av extern expertis.

De inkomna intresseanmälningarna kommer att ligga till grund för förprojekteringen. Det går fortfarande bra att göra en intresseanmälan via: fiber.norramockleby.se/anmalan

Tack kommunen!

hopp