Viktig information till alla fastighetsägare i Norra Möckleby, Runsten och Långlöt

Nu har ALLA i vårt område chans att få fiber till en rimlig kostnad, en investering i fastigheten och våra socknar – för framtiden. Fiber kan beställas fram till 31 augusti.

Den här informationen sprids i Norra Möckleby, Runsten och Långlöt oavsett om du beställt fiber eller inte. Vi vill nå ut med nedanstående information till alla fastighetsägare i vårt område. Hjälp oss genom att prata med dina grannar och släktingar!

  1. Tänk på att det gamla telefonnätet kommer att släckas ner på sikt och då fungerar inte din vanliga telefon eller ADSL längre. (Mer information om detta går bland annat att läsa på http://www.morbylanga.se/Miljo-Boende/Fiber/Teknikskifte—det-gamla-telefonnatet-byts-ut/)
  2. Fiberbredband innebär mer än att bara kunna surfa snabbt på internet, det innebär tv, telefon, stabila trygghetslarm, bättre möjlighet att driva företag, jobba hemifrån och mycket mer.
  3. Vi måste bli tillräckligt många för att projektet ska bli av. Varje anslutning räknas – villa, sommarstuga och företag! Ditt val påverkar oss alla.
  4.  Du som beställer fiber betalar först när fiberbredbandet är installerat. Efter installationen för 19900 kronor kostar fiberbredbandet ingenting förrän du börjar använda nätet. Det finns möjlighet att betala på avbetalning. För sommarstugeägare finns anpassade korttidsabonnemang.
  5. Ni som tidigare gjort en intresseanmälan för fiber till våra respektive arbetsgrupper måste göra en beställning till IP-Only Öland för att vara med. http://oland.ip-only.se/bestall/
  6. I vissa fall har det varit problem med IP-Onlys adressregister. Har ni gjort en beställning ska ni ha fått en bekräftelse på beställningen (inte på en intresseanmälan). Kontakta oss om du tror att det kan ha blivit fel så hjälper vi gärna till.
  7.  Troligtvis ökar priset markant för dem som vill dra in fiber till fastigheten i efterhand.

Vi i arbetsgrupperna jobbar ideellt och är övertygade om att tillgång till fiberbredband är en förutsättning för våra tre socknars framtida utveckling. Vi samarbetar med IP-Only Öland. Gör din beställning på: http://oland.ip-only.se/bestall/ senast sista augusti!
Vill du ha hjälp med din anmälan eller har frågor?
Kontakta:
Anders Johansson 0704-493181
Andreas Kessén 0735-175537

Mail: fiber@norramockleby.se

Ge hela socknen samma möjlighet!

Flera av er har fått ett erbjudande om fiberuppkoppling från ett företag som heter Zitius.

Zitius gick ut med sitt erbjudande utan att kontakta oss i föreningen trots att vi tidigare haft möte med dem. Under mötet var Zitius endast intresserade av att vara kommunikationsoperatör om vi själva la ett fibernät. De var alltså vid vårt möte INTE intresserade av att själva lägga nätet.

Under dagen har vi sökt kontakt med Zitius. Deras utskick har gått ut till över 1000 hushåll i Mörbylånga kommun. De sonderar intresset och kommer eventuellt att gräva fiber till de ”kluster” där intresset blir tillräckligt stort, någonstans mellan 60 och 80% beroende på hur byarna ligger. Det vill säga att väljer man den vägen så kommer sannolikt inte alla i Norra Möckleby socken att erbjudas samma möjlighet till fiberanslutning.

I över ett år har föreningen arbetat med att väcka intresse för fiber. Nu har vi kommit en ganska lång bit på vägen. Tillgången till den nya tekniken är avgörande för hela socknens framtid.

Under resans gång har vi haft flera kontakter med Telia, Peab, länsstyrelse, kommun, Zitius och IP-Only. IP-Only är det enda företag som erbjuder alla i socknen samma möjlighet till fiberbredband och inte lämnat några ”vita fläckar” på kartan. Därför har vi valt att samarbeta med dem. Flera fibergrupper på Öland, från norr till söder, har gjort samma val av samma anledning. IP-Only rekommenderas av Villaägarna och de erbjuder också det billigaste alternativet.

Många har redan anmält sig till IP-Only och vi hoppas att vi blir fler och fler!

Hoppas vi ses på måndagens möte kl 19 i bygdegården.