Erbjudande om fiber

I dagarna går det ut ett erbjudande om fiber till byarna i Norra Möckleby socken och vi uppmanar samtliga åretruntboende och deltidsboende att anmäla sig! Norra Möckleby fiberförening fortsätter att vara verksam och stötta IP-Only, deras arbete ligger helt i linje med föreningens syfte, att samtliga byar i socknen ska erbjudas fiberbredband!

Har du inte fått erbjudandet i brevlådan eller går det inte att anmäla dig via webben? Skicka ett mail till fiber@norramockleby.se så hjälper vi dig.

image

Samarbete med IP-Only

Fiberföreningens styrelse har beslutat att samarbeta med IP-Only som inom kort kommer att gå ut med ett erbjudande till samtliga hushåll i Norra Möckleby socken. Erbjudandet gäller anslutning till fiberbredband för 19 900 kronor om vi tillsammans med socknarna Runsten och Långlöt når en anslutningsgrad på cirka 65 %. Fiberföreningens styrelse uppmanar alla sockenbor att beställa fiber från IP-Only

Ni som redan har gjort en intresseanmälan till oss bör så snart som möjligt göra en anmälan till IP-Only: http://www.oland.ip-only.se/formular

Föreningen genomförde under våren en förprojektering som visar att kostnaden för ett eget projekt skulle hamna på cirka 37 000 kronor per anslutning med vårt nuvarande antal intresseanmälningar (utan landsbygdsstöd). Priset i kombination med en stor osäkerhet att erhålla landsbygdsstödet gjorde att föreningen började se över andra alternativ för att snabbare nå vårt syfte, att erbjuda samtliga byar i Norra Möckleby socken fiberbredband. Ni kommer att få mer information i brevlådan under de kommande dagarna. Norra Möckleby fiberförening fortsätter att vara verksam och stötta IP-Onlys arbete.

Fiberföreningen i Ölandsbladet

”Vill man ha något gjort får man göra det själv. I Norra Möckleby var några bybor intresserade av fiber. De startade förening och har fått med sig nästan halva socknen – hittills.”

Så inleds ett reportage om vår fiberföreningen i Ölandsbladet (torsdag 11 februari, 2016).

fiberskyltolandsbladet
”Med gemensamma krafter jobbar byborna för att göra verklighet av drömmen om fiber. Målet är att hushållen ska vara uppkopplade 2018. Fr.v. Cilla Riesle Olsson, Ann Blom, Stellan Johnsson och Anders Johansson.” Foto: Malin Edeborg, Ölandsbladet.

Länk till artikeln: http://www.olandsbladet.se/oland/bybor-kopplar-upp-resten-av-socknen/

(Länken är endast öppen för besökare som är inloggade på Ölandsbladet).

Föreningen får stöd av Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun har beviljat fiberföreningen medel för att göra en förprojektering.

En förprojektering är en förstudie och det innebär att vi kan få fram en uppskattning av kostnader och arbete för att få fiberbredband till byarna i Norra Möckleby socken.

Förstudien kommer att genomföras under början av nästa år med hjälp av extern expertis.

De inkomna intresseanmälningarna kommer att ligga till grund för förprojekteringen. Det går fortfarande bra att göra en intresseanmälan via: fiber.norramockleby.se/anmalan

Tack kommunen!

hopp